RECULL D'ESQUEMES I RECURSOS D'HISTÒRIA D'ESPANYA

El Franquime II (1959-1975): del "desarrollismo" a la crisi final del règim

FRANQUISME II - part 1 pla estabilizació
Presentación Microsoft Power Point 2.6 MB

VÍDEO - 1. El "Plan de Estabilización" de 1959 i la política del "desarrollismo".

Capítol II. Canvis socials i creixement econòmic a la dècada dels 60 (primera part).
FRANQUISME II - Capítol II. Canvis socia
Documento Adobe Acrobat 1.4 MB
Capítol II. Canvis socials i creixement econòmic a la dècada dels 60 (segona part).
FRANQUISME II - Capítol II, Canvis socia
Documento Adobe Acrobat 2.1 MB
Capítol III. Evolució política i les oposicions al règim als anys 60.
FRANQUISME II - Capítol III. Evolució po
Documento Adobe Acrobat 2.7 MB
Capítol IV. Crisi social i recessió econòmica a inicis dels 70.
FRANQUISME II - Capítol IV. Crisi social
Documento Adobe Acrobat 1.3 MB
Capítol V. La lluita per la successió.
FRANQUISME II - Capítol V. La lluita per
Documento Adobe Acrobat 1.6 MB
Capítol VI. L'agonia final del règim. El govern d'Arias Navarro
Apunts d'història d'Espanya i de Catalunya.
FRANQUISME II - Capítol VI. L'agonia fin
Documento Adobe Acrobat 1.9 MB