Benvinguts a la pàgina web del Jordi Castellví Segura -   Un portal a la Història

ESPAI DE RECURSOS PER ALS ESTUDIANTS D'HISTÒRIA D'ESO i BATXILLERAT

L'home de Vitruvi - Leonardo da Vinci
L'home de Vitruvi - Leonardo da Vinci

NOTA

Tots els materials escrits i esquemes, si no porten autoria, són d'elaboració pròpia. Les imatges, vídeos i altres arxius multimèdia s'han agafat de la xarxa, de webs lliures o que distribueixen lliurament les imatges. Si malgrat tot algú té coneixement que alguna imatge o document té drets d'autor, si us plau, feu-m'ho saber i serà retirada immediatament.