Breu història d'aquesta pàgina

Aquesta pàgina web ha nascut el mes de juliol del 2010 com a un projecte del curs "El llibre digital: el nou repte del professorat" de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Pretén ser una plataforma de recursos i de suport per als estudiants d'Història de Batxillerat i per a tothom que tingui interès per l'estudi de la Història.

Aquí hi trobarà, més o menys seleccionades i organitzades, diverses fonts i materials com ara textos, esquemes, resums, imatges, vídeos, documents, etc. de diversos temes d'Història de Catalunya, d'Espanya i del Món.